Hoe moet ik beginnen met een woningaanpassing?


Hoe moet ik beginnen met een woningaanpassing?

Het is belangrijk om u in deze cruciale fase overal zo goed mogelijk te oriënteren. Ga indien mogelijk altijd kijken en praten met mensen die al eerder hun woning aanpasten. Zij hebben tips en praktijkervaring. Bezoek verder eens de tweejaarlijkse beurs Support in Jaarbeurs Utrecht. Daar zijn erg veel hulpmiddelen van verschillende leveranciers te zien en uit te proberen.    
Denk verder na over hoe u (en de rest van het gezin) straks zou willen wonen. Het gaat dan niet alleen om de wensen van de zorgvragende huisgenoot, maar ook om de wensen en hobby’s van de anderen. Het is belangrijk om te (laten) onderzoeken hoe goed de dagelijkse verzorging kan gebeuren, zonder een 'ziekenhuissfeer' te krijgen. Ook als die zorg later zwaarder wordt. 

Verstandig is uzelf terdege voor te bereiden. Laat daarom (liefst een ervarings)deskundige met u meedenken om uw vragen op een rij te krijgen en deze te verhelderen. Vraag uw ergotherapeut of een revalidatiecentrum om een onderbouwd eisenpakket dat bij uw zorgsituatie past. Vervolgens kan een deskundige op het gebied van bouwen, zorg en regelgeving een professioneel en doordacht (ver)bouwplan maken. Uitgaande van uw eerder, eventueel met hulp geformuleerde wensen en de mogelijkheden van uw (beoogde) huis. 

Wanneer u zich zo goed voorbereid heeft en zelf al voor een eisenpakket en tekeningen heeft gezorgd, houdt u zelf het initiatief. Dat geeft uiteindelijk een betere oplossing, dan wanneer u alles aan uw gemeente overlaat. Bovendien staat u bij uw Wmo-aanvraag zo sterker.

Vervolgens kan MCS Keuken & Comfort u verder helpen met alle woningaanpassingen omdat wij een totaalpakket aanbieden: keuken, sanitair, vloeren, wandbescherming en hulpmiddelen.

Hoe en waar vraag ik een tegemoetkoming in de kosten van woningaanpassing aan?

U begint met een "melding" van uw probleem bij het Wmo-loket van uw gemeente. Er volgt dan een "keukentafelgesprek", meestal bij de aanvrager thuis. Daarin overlegt u met de Wmo-consulent over de knelpunten die u ondervindt en mogelijke oplossingen daarvoor. Door de gemeente en door uzelf.
Na dit gesprek doet Wmo nader onderzoek naar uw situatie. Of uw beperkingen kunnen worden opgeheven met een "algemene voorziening" (zoals klussendienst, maaltijdvoorziening of tijdelijke huishoudhulp) of dat een "maatwerkvoorziening" (zoals een woningaanpassing) noodzakelijk is. Indien dit laatste het geval blijkt, kunt u hiervoor een formele aanvraag doen. Die leidt tot het toekennen van de "goedkoopst compenserende" maatwerkvoorziening.

Is er toestemming van de eigenaar nodig indien u uw huurwoning wilt aanpassen?

U (of de gemeente in geval van een naturaverstrekking) mag goedgekeurde Wmo-aanpassingen aanbrengen, ook wanneer de verhuurder daarmee niet heeft ingestemd. Wel moet de eigenaar tijdens de Wmo-procedure in de gelegenheid worden gesteld zijn mening over de voorgenomen aanpassingen te geven. Dit geeft de verhuurder de mogelijkheid om bij praktische uitvoeringskwesties betrokken te blijven. Zo stelt een verhuurder soms hogere technische eisen dan de Wmo vergoedt. In verband met toekomstige verhuurbaarheid of onderhoudsarm bouwen bijvoorbeeld. Bij vertrek uit de woning behoeft deze niet meer in oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

Onze kerstvakantie begint vrijdag 20 december om 16.00 uur.
Vanaf maandag 6 januari 2020 staan wij weer voor u klaar. 

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een geweldig nieuwjaar! 

 

 
Site to Edit Website Beheer Systeem   Webdesign by Hampsink.com
© 2017 Medical Care Solutions